Fasiqin Xəbərinə İnanaq Yoxsa Yox?


Doğ­ru yol­dan çıx­mış, Al­la­ha üs­yana söykənən hə­yat tər­zini mənimsəyən fasiqdir. Bu sə­bəb­dən on­dan Quran hökm­lə­ri­nə ria­yət et­mə­yi, əda­lət, doğ­ru­luq, dü­rüst­lük, eti­bar­lı­lıq ki­mi mö­mi­nə xas xü­su­siy­yət­lə­ri göz­lə­mək müm­kün de­yil. Həm­çi­nin fa­siq Al­lah qor­xu­su ol­ma­yan, mö­min­lə­rin ima­nı­na qıs­qanclıqla ya­na­şan, mö­min­lə­ri yol­dan çı­xar­maq is­tə­yən, on­la­ra zə­rər vur­maq­dan və əziy­yət ver­mək­dən zövq alan biridir. Bu­na gö­rə də fa­siqin mö­min­lə­rə verdiyi xə­bərin dəqiqliyi və doğruluğunun araş­dı­rıl­ması mütləqdir. Bu möv­zu ilə bağ­lı ayədə belə buyurulur:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Əgər bir fa­siq si­zə bir xə­bər gə­tir­sə, dər­hal onun doğ­ru­lu­ğu­nu yox­la­yın, yox­sa bil­mə­dən bir qöv­mə  pis­lik edər, son­ra da et­di­yi­ni­zə peş­man olar­sı­nız!» («Hu­cu­rat» su­rə­si, 6).

Quranın me­yar və tə­ləb­lə­ri­nə əsasən fa­siq­dən gə­lən xə­bərin doğ­ru­lu­ğu araşdırılmadan hökm ver­mək, Al­la­hın ayə­də də bil­dir­di­yi ki­mi, «ca­hil­cə­si­nə» bir hə­rə­kət olar. Həm­çi­nin baş­qa bir ayə­də iman gə­ti­rən­lə­rə «Bil­mə­di­yin bir şe­yin ar­dın­ca düş­mə» («İs­ra» su­rə­si, 36) qa­da­ğa­sı qo­yul­muş­dur.

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma