“İnşaAllah” və “maşaAllah” Sözlərində Xüsusi Sirr Var


* “İnşaAllah” və “maşaAllah” sözlərinin çox zikr edilməsində xüsusi sirr nədən ibarətdir?

* “İnşaAllah” və “maşaAllah” sözlərini lazım olduğunda söyləmək nə üçün əhəmiyyətlidir?

Rəbbimiz sonsuz mərhəmət sahibidir. Həyatları boyu onlara bənzərsiz nemətlər lütf edir. Fiziki nemətlərlə bərabər, çox saylı mənəvi nemətlər də verir: səhvlərini bağışlayır, tövbələrini qəbul edir, onları qoruyur, pisliklərini örtür, hidayətlərini artırır, doğru yola yönəldir. Allah hər şeyi möminlərin lehinə edir və onları müxtəlif yollarla dəstəkləyir.  Quranda keçən “inşaAllah” və “maşaAllah” sözlərində də belə böyük, dərin məna və rəhmət var.

“İnşaAllah” və “maşaAllah” Allahı zikr edən və şirkin qarşısını alan sözlərdir

Kamil imanda mütləq Allaha qarşı təslimiyyət var. Bu zaman insan bir saniyə belə səhvə yol verməməyə çalışır. Allaha etibarında əskiklik hiss etdiyi və ya Allahdan başqa köməkçilər axtardığı anda bunun şirk olacağını bilir. Bu səbəbdən, kamil imana sahib olan mömin yalnız Allaha rəğbət bəsləyir, bir tək Ona güvənir. Çünki Allahın hər şeyə hakim olduğunu, hər şeyə gücünün yetdiyini, Allahın izni olmadan bir yarpağın belə yerə düşmədiyini bilir. Buna görə, hər hansı bir hadisədə kömək istənəcək yeganə varlığın Allah olduğunun fərqindədir. Onu vəli etmişdir. Allahdan başqa heç kimə ehtiyacı yoxdur. Çünki baş verən hər hadisənin Allahın izni ilə reallaşdığının fərqindədir. Kamil imana sahib bir insan həyatının hər anında bu şüurla hərəkət edir. Bu səbəbdən, “inşaAllah” sözündən istifadə edir və hər şeyin Allahın izni və Allahın qədərdə yaratması ilə reallaşdığını zikr edir. Əgər kimsə: “Sabah mən bir iş görəcəyəm”, -desə və bunu Allahın yaradacağını unutsa, bu, şirk olar. Amma: “İnşaAllah, Allahın diləməsilə, Allahın qədərdə yaratması ilə edəcəm”, -desə, Allahın izni ilə ən böyük günah olan şirkdən xilas olar.

Digər tərəfdən, əgər hər hansı bir şəxs bir gözəllik görsə, bu gözəlliyi Allahın yaratdığını düşünmədən: “Nə qədər gözəldir”, -desə, ona ilahlıq vermiş olar (Allahı tənzih edirik). Lakin, eyni zamanda, “Allah nə gözəl yaratmışdır” mənasını verən “maşaAllah” sözünü desə, şirkdən qorunmuş olar. Bu səbəblə, “inşaAllah” və “maşaAllah” axır zamanda şirki ortadan qaldıran və Allahın zikri olan çox əhəmiyyətli sözlərdir. Hikmət sahibi olan Allah bu iki sözün şirkdən xilas olmağın açarı olduğunu “Kəhf” surəsində belə bildirmişdir:

Heç bir şey barəsində: “Mən onu sabah edəcəyəm!”– demə! Ancaq: “Əgər Allah istəsə!” (“inşAllah”, -de!) Unutduğun zaman Rəbbini yada salıb: “Ola bilsin ki, Rəbbim məni haqqa bundan daha yaxın olan bir yola yönəltsin”, –de. (Kəhf surəsi, 23-24)

Lakin Allah mənim Rəbbimdir və mən heç kəsi Rəbbimə şərik qoşmaram! Bağına girdiyin zaman: “MaşAllah (Allahın istədiyidir)! Qüvvət yalnız Allaha məxsusdur!”– deməli deyildinmi? Əgər var-dövlətcə və övladca məni özündən kasıb sayırsansa (Kəhf surəsi, 38-39)

“İnşaAllah” və “maşaAllah” sözləri İslam əxlaqının dünya hakimiyyətinin açarıdır

Quran əxlaqının dünyaya hakim olması Qurani-kərimdə xəbər verilən, Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərində bildirdiyi, İslam alimlərinin də əsərlərində yer verdiyi böyük müjdədir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Allahın hz. Mehdi (ə.s) vasitəsilə İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcəyini bildirmişdir. Hz. Mehdinin (ə.s) Allahın izni ilə, axırzamanda ortaya çıxacağı və İslam əxlaqını yer üzünə hakim edəcəyi Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bir hədisində belə xəbər bildirilir:

“Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmasa belə, Allah (c.c) mənim əhli-beytimdən bir şəxsi (Mehdini) göndərəcək. O, zülmlə dolan yer üzünü ədalətlə dolduracaq”. (Sünəni-Əbu Davud, 5/92)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir başqa hədisində isə hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin “inşaAllah” və “maşaAllah” sözlərini çox söyləyəcəyini bildirmişdir:

“ONLARDAN BİRİ BİR İŞ GÖRMƏK İSTƏYƏNDƏ: “İNŞAALLAH”, -DEYƏR”.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu iki sözü zikr edənlərin dərin Allah eşqi və kamil imana sahib olduqlarına diqqət çəkmişdir:

“İNSANLAR ÜÇÜN: “İNŞAALLAH”, -DEMƏKDƏN DAHA FƏZİLƏTLİ İTAƏT YOXDUR”.

” “İNŞAALLAH”I ÇOX SÖYLƏMƏK İNSANIN İMANININ GÖZƏLLİYİNDƏNDİR”. (İsmail Hakkı Bursevi, Şuabu’l İman), (C.Sağir, 2; 50)

Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri gördükləri bütün işlərin Allahın izni ilə reallaşdığını bildikləri üçün həmişə: “İnşaAllah”, -deyərlər. İşlərində qazandıqları müvəffəqiyyətin əsl sahibinin Allah olduğunu unutmazlar. Bu səbəbdən də, həmişə Allahı ucaldaraq: “MaşaAllah”, -deyərlər. Ayrıca, imanlarının dərinliyi və Allahın isimlərini tanıyıb Ondan qorxduqları üçün tez-tez bu sözləri zikr edərlər. Onların şirkdən uzaqlaşmaları və Allaha eşqlə bağlanmaları Allahın iznilə İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olmasına səbəb olacaq.

“İnşaAllah” və “maşaAllah” sözlərinin keçdiyi “Kəhf” surəsi İslam əxlaqının dünya hakimiyyətinə işarə edir:

“Kəhf” surəsi dünya hakimiyyəti və Mehdiyyətdən bəhs edən surədir. Çünki “Kəhf” surəsinin sıra nömrəsi ilə ayə sayının hasilindən 1980 rəqəmi əldə edilir:

“Kəhf” surəsi 110 ayədən ibarətdir və 18-ci surədir.

110×18=1980

1980-cı il isə hz. Mehdinin (ə.s) çıxış tarixidir. Bu iki sözün “Kəhf” surəsində yalnız bir ayədə keçməsi Allahın “inşaAllah” və “maşaAllah” sözlərində gizlədiyi dünya hakimiyyətinə işarədir (Doğrusunu Allah bilir).

Digər tərəfdən, “maşaAllah” sözü – şəddəsiz 1987, şəddəli 2016

“inşaAllah” sözü – şəddəsiz 1997, şəddəli 2027 tarixlərini verir.

 Hər iki tarix İslam əxlaqının dünya hakimiyyətinə baxan tarixlərdir.

Axırzamanın iki dəyərli şəxsi hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s) “inşaAllah” və “maşaAllah” sözlərini çox zikr edəcəklər

Hz. İsanın (ə.s) adının ilk hərfi olan “i” “inşaAllah” zikrindəki “i” hərfinə, hz. Mehdi (ə.s) adının baş hərfindəki “m” isə “maşaAllah” sözünün ilk hərfinə işarədir. Bu, şübhəsiz, Allahın yaratdığı mükəmməl sirdir. Çünki axırzamanda İslam əxlaqının dünya hakimiyyətinə səbəb olacaq bu dəyərli şəxslər və “inşaAllah” və “maşaAllah” zikrinin hər kəs tərəfindən çox ifadə edilməsinə səbəb olacaqlar.

Bu qiymətli şəxslərdən hz. İsa (ə.s) “inşaAllah” sözünü öz möcüzələrində tez-tez zikr edəcək. Bu həqiqət Quranda belə bildirilmişdir:

(Allah onu) İsrail oğullarına bir elçi edəcəkdir. (O deyəcəkdir:) “Mən sizə Rəbbinizdən (elçi olduğumu təsdiqləyən) bir əlamət gətirdim. Mən sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib ona üfürərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Allahın izni ilə anadangəlmə koru, cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldar və ölüləri dirildərəm. Evlərinizdə yediyiniz və saxladığınız şeyləri sizə xəbər verərəm. Əgər möminsinizsə, şübhəsiz ki, bunda sizin üçün dəlil vardır. (Ali İmran surəsi, 49)

Hz. Mehdi (ə.s) isə Allahın təcəllisi olaraq gördüyü hər gözəllik qarşısında Allaha olan dərin eşqi və imanından Allahı zikr edib ucaldacaq və “maşaAllah” sözünü tez-tez zikr edəcək.

“MaşaAllah” Allahın yaratmasındakı üstün sənətini və qüdrətini izah etmək üçün ifadə edilən  zikrdir. Bu səbəbdən, möminlər “maşaAllah” zikri ilə Rəbbimizi tez-tez təsbih edirlər. Bu sözləri  ürəkdən hiss edərək söyləmək ətrafdakı insanlara hər şeyin sahibinin Allah olduğunu xatırladır. Hər şeyi edənin Allah olduğunu tez-tez xatırlatmaq isə, şübhəsiz, insanlara çox böyük fayda verər. Çünki insan öz acizliyini unutmağa və qəflətə düşməyə meyillidir.

“İnşaAllah” sözündə müsəlmanlar üçün böyük şəfa var

Qədər (tale) Allahın keçmişdə yaşanan və gələcəkdə yaşanacaq bütün hadisələri bilməsidir. İnsanların əksəriyyəti isə Allahın hələ yaşanmamış hadisələri əvvəlcədən necə bildiyini soruşur və qədəri qavraya bilmirlər. Halbuki yaşanmamış hadisələr bizim üçün yaşanmamışdır. Allah isə zamana və məkana bağlı deyil, hər şeyi bir anda yaradan Odur. Buna görə, Allah üçün keçmiş, gələcək və bu an –  hamısı birdir və hamısı olub-bitmişdir. Biz xətkeşin əvvəlini, ortasını, sonunu və aralarındakı bütün vahidləri tam və bir anda asanlıqla görə bildiyimiz kimi, Allah bizim bağlı olduğumuz zamanı əvvəldən sona qədər bilir. İnsanlar isə yalnız zamanı gələndə bu hadisələri yaşayır, Rəbbimiz Allahın onlar üçün yaratdığı qədərə şahid olurlar. Bunun əksini iddia etmək, yəni gələcəyə dair planlarının mütləq reallaşacağını qarşıya qoymaq Allaha qarşı təkəbbürlənmək deməkdir. Lakin “inşaAllah” zikri ilə bir işə niyyət etmək, hər şeyin Allahın idarəsində olduğunun xatırlamaq və ancaq Allahın diləməsi ilə reallaşacağını bilmək insan üçün böyük şəfadır.

“İnşaAllah” və “maşaAllah” Sözlərində Xüsusi Sirr Var” üzərinə bir şərh

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma