Yarpaqlardakı mikroskopik fabrik

1369824325_sonbahar_dcklen_yapraklar__duvar_karedeGöydən suyu endirən Odur. Bu, həm sizin içməyiniz, həm də içində (mal-qaranızı) otardığınız (otların bitməsi) üçündür. (Allah) onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və (başqa) meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən, bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. (Nəhl surəsi, 10-11) Oxumağa davam et

Göyün tavan olması

img1439162O, sizin üçün yer üzünü döşəmə, göyü isə tavan etdi. Göydən su endirib onunla sizin üçün  məhsullardan ruzi yetişdirdi. Siz də  bildiyiniz halda, Allah’a tay tutmayın. (Bəqərə surəsi, 22)

Yuxarıdakı ayədə göy tərif edilərkən ərəb dilində “əssəmaə binaən” sözü işlədilir. Bu söz qübbə, tavan mənaları ilə yanaşı, ərəb bədəvilərinin qurduğu çadıra bənzər örtüyü də ifadə edir. Bu ifadə ilə xarici amillərə qarşı bir növ qoruma nəzərdə tutulur. Oxumağa davam et

Qara dəliklər: uca Allah`ın Hafiz isminin təcəllisi

  • kara-delik-kaç-tane-1024x576Qara dəliklərə Quran ayələrində necə işarə edilir?
  • Qara dəliklərdən keçmişə aid məlumat əldə etməyin mümkün olduğu elmi cəhətdən necə açıqlanır?

XX əsrdə göy cisimləri ilə bağlı çoxlu kəşflər edilmişdir. Dövrümüzdə hələ yeni tanınan bu cisimlərdən biri də qara dəliklərdir. Qara dəliklər yanacağı tükənən ulduzun içinə doğru büzüşməsi və nəhayət ulduz əvəzinə sonsuz sıxlıqda və sıfır həcmdə böyük cazibə sahəsinin əmələ gəlməsi ilə formalaşır. Oxumağa davam et

NÜMUNƏVİ QURAN NƏSLİ FORMALAŞDIRMAĞIN ƏHƏMİYYƏTİ

ektcoves6xjf80İçərinizdə  yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir camaat olsun! Bunlar, həqiqətən, nicat tapmış şəxslərdir. (Ali-İmran surəsi, 104)

Bir çox insanlar özlərinə başqa birisini örnək alır və ona bənzəməyə çalışırlar. Hətta danışıq və hərəkətlərinə qədər o şəxsi təqlid edir, həyat tərzinə pərəstiş edirlər. Lakin bu nümunələrin ya hamısı bir çox yöndən əksik olur, ya da tamamilə insanları yanlış yola sürükləyən əxlaq və anlayışa sahib olur. Oxumağa davam et

Kirpi balığı şişərkən nəfəsini tutmur

balonbdhdKirpi balığı yaxınlıqda təhlükə hiss etdikdə tikanlı dərisi dəqiqələr ərzində kürə formasını alır. Kirpi balığının şişməsi onu yem olmaq riskindən xilas edir. Kürə formasını aldıqda balıq dərin nəfəs alıb nəfəsini tutmuş kimi görünür. Ancaq şişkin vəziyyətdə də nəfəs almağa davam edir.

Kirpi balıqları şişmək üçün elastik mədələrini sürətlə su ilə doldururlar. “İtkin balıq Nemo” filmində kirpi balığı bloat da su topu kimi şişərək komik şəkildə suda üzməyə başlayırdı. Oxumağa davam et

İsraf etməmək nə üçün vacibdir?

IsrafEtmeyin2Quranda “Biz bundan əvvəl Ona ibadət edirdik. Şübhəsiz ki, O, kərəm sahibidir, rəhm edəndir!” (Tur surəsi, 28) ayəsi ilə bildirildiyi kimi, Allah insana bütün həyatı boyu yaxşılıq edir, bənzərsiz nemətlər bəxş edir. Hər şey Onun dərgahındandır. Bütün gözəlliklər, incəliklər, nemətlər Rəbbimizin sonsuz ağlının təcəllilərindəndir:

O, sizə istədiyiniz hər şeydən vermişdir. Əgər Allah`ın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan çox zalım, çox nankordur. (İbrahim surəsi, 34)

Həqiqətən də, ayədə bildirildiyi kimi, yaşadığımız hər an uca Allah`ın saysız-hesabsız neməti ilə qarşılaşırıq. Oxumağa davam et

İslam Xəbərləri

maj_1426854201Müsəlman albanların xəyalı reallaşır

Albaniya Müsəlman Birliyinin rəhbəri Bruçay: “Albaniyadakı müsəlmanlar illərdir səbirlə gözlədikləri, xəyalını qurduqları gözəl məscidə qovuşacaqlar”, -deyib.

Albaniya Müsəlman Birliyi (Diyanət İşləri) rəhbəri Skender Bruçay paytaxt Tiranada inşa ediləcək Böyük Məscidin inşaat icazəsi ilə bağlı bütün problemlərin həll edildiyini və Diyanət İşləri Nazirliyi ilə məscidin inşasına qısa müddətdə başlanacağını deyib. Oxumağa davam et