Hər İşimizdə Necə Allaha Yönələ Bilərik?

Allah imtahanın tələbi olaraq dünya həyatını çox rəngarəng,  zənginliklərlə dolu, həmişə davam edəcəkmiş hissi oyandıran, bir hadisə bitdiyində yeni hadisələrin başladığı, söhbət etdikcə bitməyəcək gözəlliklər içində yaratmışdır. Əlbəttə dünya həyatının bu cür geniş görünməsi, Allahın sonsuz müxtəliflikdəki yaratma sənətinin bir təzahürüdür.

Allaha iman edən bir insan bu qarışıqlıq və ehtişamlı zənginlik içində bütün diqqətini Allaha və Allahın razılığını qazanmağa yönəltməlidir. Allahdan qorxan və həyatını Quran əxlaqına görə davam etdirən bir insan, Allahın razılığını dünyadakı hər şeydən üstün tutar. Belə bir imani dərinliyə çatmış insan hər işində, hər danışdığında, hər rəftarında bütün diqqətini Allaha və Allahın ən bəyənəcəyi əxlaqı yaşamağa verər. Zehnində mütəmadi olaraq, “Hansı rəftarı göstərsəm Allahı razı edərəm?” düşüncəsi var. Oxumağa davam et

İnsan İmtahan Olunur

Mömin qarşılaşdığı hər hadisəni Allahın xüsusi olaraq imtahan məqsədilə qarşısına çıxardığını bilməli, Allaha təvəkkül etməli və Onun rizasına uyğun olan ən gözəl şəkildə davranmalıdır.

Hər şeyi hikmətlə yaradan Allah bütün kainatı insanın xidmətinə vermişdir. Rəbbimiz Günəş sistemindəki atmosferdəki oksigen nisbətinə, ətindən-südündən faydalandığımız heyvanlardan suya və kainatda daha çox varlığı insanın həyatına xidmət edəcək şəkildə yaratmışdır. Bu həqiqət ortada ikən insan həyatının bir məqsədi olmadığını düşünmək böyük bir cəhalətdir. Əlbəttə, insanın bir yaradılış məqsədi var və Allah bu məqsədi belə açıqlayır:

“Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım.” (Zariyat surəsi, 56) Oxumağa davam et