Şəxslərlə və ya ordularla deyil, ideologiyalarla mübarizə

Bəşəriyyət tarixində müxtəlif təbliğat metodları ilə geniş kütlələri idarə edən, zülmkar siyasətlə böyük əraziləri ələ keçirən, repressiv-B3AA8B4B-6B40-416F-ACC3-AEC1D715BF5F_mw1024_n_savtoritar idarə sistemini illərlə davam etdirmiş çoxlu sayda lider olub. Zülm və təzyiqin dərəcəsi dəyişsə də, Hitler, Mao, Franko, Lenin, Stalin, Qəddafi, Səddam, Kastro bunlardan bəziləridir. Ancaq bu qədər geniş kütlələri uzun müddət idarə edən sistemlərin mütləq ideoloji təməli olur. Bəziləri bu sistemlərin davam etməsinin səbəbi kimi sistemin başında olan şəxsləri, hərbi qüvvəni, repressiv qurumları və ya maddi dəstək verən qrupları görürlər, ancaq bu idarə sistemlərinin təməlində ideologiya dayanır. Oxumağa davam et