Risale-i Nur Külliyatında Hz. İsa Və Hz. Mehdi Həqiqəti

Allah (əzəldən) belə yazmışdır: “MƏN VƏ ELÇİLƏRİM HÖKMƏN QALIB GƏLƏCƏYİK !” Həqiqətən, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir.(Mücadələ surəsi, 21)

İslam əxlaqının dünyaya hakim olacağı Quranda vədd edilib. Quranda İslam əxlaqının hakimiyyətinə açıq-aşkar işarə edilir. Bu ayələrdən bəziləri belədir: Allah aranızdan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə – yalnız Mənə ibadət edərlər, heç nəyi Mənə şərik qoşmazlar deyə – onları özlərindən əvvəlkilər kimi YER ÜZÜNÜN VARİSLƏRİ EDƏCƏYİNİ, onlar (möminlər) üçün onların Allahın Özü bəyəndiyi dinini (islamı) möhkəmləndirəcəyini (hər tərəfə yayacağını) və onların qorxusunu sonra əmin-amanlıqla (arxayınçılıqla) əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər, şübhəsiz ki, (Allahın itaətindən çıxmış) əsl fasiqlərdir! (Nur surəsi, 55) Oxumağa davam et