“Azlıq Çoxluğa Tabedir” Məntiqi Degenerasiyanın Əsas Mənbəyidir

İnsanların əksəriyyətinin həmişə doğru etdiyinə inanmaq nə üçün düzgün düşüncə tərzi deyil?

 Bəzi insanların “çoxları edir” məntiqinə sığınmasının səbəbi nədir?

 Bir insanın Quran əxlaqı əvəzinə düşünmədindən və mühakimə etmədən insanların əksəriyyətinin istəyinə uyğun hərəkət etməsi, qərar verməsi nə üçün onu daima uğursuzluğa sürükləyir?

Əsrlər boyu cəmiyyətdə bəzi insanlar əksəriyyətin etdiyini doğru qəbul etmişdir.  Bəzi insanları din əxlaqının tələblərini yerinə yetirməkdən çəkindirən ən böyük maneələrdən biri də budur. İnsanları yaşadıqları cəmiyyətin onlar haqqında nə deyəcəyindən, nə düşünəcəyindən asılı edən bu yanlış düşüncə tərzi din əxlaqına uyğun yaşamayan əksər insanlar tərəfindən həyat tərzi kimi mənimsənilmişdir. Nəticədə, bu insanların cəmiyyətdə əksəriyyət təşkil etməsi digər insanları da səhv istiqamətləndirmiş və onları bu kütlənin yaşadığı yanlış həyat tərzinin və qayda-qanunlarının doğru olduğuna inandırmışdır. Halbuki düşünmədən əksəriyyətlə ayaqlaşmaq şeytanın bir oyunudur Oxumağa davam et