Münafiqlər Allahın asan dinini çətinləşdirmək üçün dillərini əyib bükürlər.

Ey iman gətirənlər! ALLAHIN SİZƏ HALAL BUYURDUĞU PAK NEMƏTLƏRİ (ÖZÜNÜZƏ) HARAM ETMƏYİN VƏ HƏDDİ AŞMAYIN. Doğrudan da, Allah həddi aşanları sevməz! (Maidə surəsi, 87)

Diliniz yalana vərdiş etdiyi üçün : “BU HALALDIR, O HARAMDIR!” – DEMƏYİN, çünki (bununla) Allaha iftira yaxmış olursunuz. Allaha iftira yaxanlar nicat tapmazlar! (Nəhl surəsi, 116) Oxumağa davam et