Şeytan diqqətsizlik və qəmginliklə insanları Allah’dan uzaqlaşdırmağa çalışır

  • Bəzi insanların diqqəti niyə dağınıq olur?
  • İnsanların bir çoxunun qəmgin olmasının səbəbi nədir?646499
  • Diqqətsizlik və qəmginlikdən xilas olmaq üçün hansı əxlaqa yiyələnmək lazımdır?

Şeytan insan yaradıldığı gündən bəri onun ən təhlükəli düşmənidir. Şeytanın məqsədi insanları Allah’ın rizasından, sevgisindən, Qurandan uzaqlaşdırmaq, insanlara vəsvəsə verib bir-birlərinə düşmən etməkdir. Oxumağa davam et