Qızıl Nisbətlə Əlaqədar Əhəmiyyətli Məlumatlar

QIZIL NİSBƏTİN SAYI 1,618-DİR.

” Allah hər şey üçün bir nisbət (hədd, müddət) təyin etmişdir. “(Talaq Surəsi, 3)

… Sən Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb (səmaya) bax, heç orada bir yarıq (çatdaq, nöqsan) görə bilərsənmi?! Sonra gözünü qaldırıb iki dəfə bax. Göz orada (axtardığını tapmayıb) zəif, yorğun düşərək yenə də sənə tərəf qayıdacaqdır! (Mülk Surəsi, 3-4)

O Allah ki, göylərin və yerin hökmü (səltənəti) Onundur. O (Özünə) heç bir övlad götürməmişdir; mülkündə heç bir şəriki yoxdur. O, hər şeyi yaratmış və onu (onun nə cür olacağını) təqdir (əzəldən müəyyən) etmişdir. (Furqan Surəsi, 2)

İNSAN ÜZÜNDƏ QIZIL NİSBƏT Oxumağa davam et