Azadlıqlar birləşdirici, məhdudiyyətlər isə bölücü rol oynayır

417565-1366x768İkinci dünya müharibəsi dövründə SSRİ-yə (Sovet İttifaqı) daxil olan dövlətlər texnologiyadan təcrid olunmuş həyat yaşayırdılar. Kitablar yox edilir, həmçinin mətbuat və xaricdən gələn xəbərlər nəzarət altında saxlanılırdı. İnsanlara hiss etdirmədən gizli-gizli dünya müharibəsi gedirdi. SSRİ ordusu Çexoslovakiyaya hərbi müdaxilə etmiş və böyük qarşıdurmalar baş vermişdi. Lakin əsgərləri çiçəklərlə qarşılayan Çexoslovakiya xalqı təsvir edilmişdi. Heç kəsin buna inanmaqdan başqa variantı yox idi. Oxumağa davam et

İslam: Dünyanı Aydınladan İşıq

İslamın yarandığı 7-ci əsrin əvvəllərində Ərəbistan dünyanın ən mürəkkəb bölgələrindən biri idi. Bu torpaqlarda bir çox fərqli qəbilə yaşayır, hər biri ayrı bir bütə sitayiş edirdi. Azğın dinləri və bütlərinə görə bir-birləri ilə vuruşur, qan tökür, hətta uşaqlarını öldürəcək qədər vəhşiləşirdilər. Bu batil sistemdə sevgi, mərhəmət, həlim xasiyyət deyil, mərhəmətsizlik, nifrət və şiddət məqbul qarşılanırdı. Qadınlar aşağı varlıqlar sayılır, kasıblar və kölələr alçaldılırdı.

Bu qaranlıq və qanlı dünya İslam əxlaqıyla birlikdə tamamilə dəyişdi. Yalnız ərəblər deyil, daha bir çox millət İslam əxlaqının işığıyla aydınlandı. İslamın gəlişi ilə elmdə, mədəniyyətdə, düşüncədə və sənətdə əvvəllər az rast gəlinən yüksəliş baş verdi. Oxumağa davam et