Təkamülçülərin Etirafları

Robert Wright, The Moral Animal, Vintage Books, New York, 1994, səh. 7  2009-07-22 12:08:16
Robert Wright, The Moral Animal, Vintage Books, New York, 1994, səh. 7 2009-07-22 12:08:16

Təkamül nəzəriyyəsinə dair bir çox kitabın müəllifi Robert Rayt:

Təkamül nəzəriyyəsinin insan münasibətləri əleyhində uzun və kirli tarixi var. Əsrin sonlarına doğru siyasi fəlsəfəyə də tətbiq edilən nəzəriyyə “sosial darvinizm” adlı ideologiyaya çevrilmiş və irqçilərin, faşistlərin və ən zalım kapitalistlərin əlində əsas olmuşdur.

Oxumağa davam et