Fosillər: Şöyüd Yarpağı

SÖYÜD YARPAĞI

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü Yaşı: 54-37 milyon il Bölgə: Qrin River, Yuta, ABŞ
Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaşı: 54-37 milyon il
Bölgə: Qrin River, Yuta, ABŞ

Fosil qeydləri digər canlılar kimi bitkilərin də milyon illərdir dəyişmədiyini göstərir. Bitkilər bu gün hansı sistem və mexanizmlərə malikdirsə, milyon illər əvvəl də eyni sistem və mexanizmlərdən ibarət idilər. Oxumağa davam et