İnsan İmtahan Olunur

Mömin qarşılaşdığı hər hadisəni Allahın xüsusi olaraq imtahan məqsədilə qarşısına çıxardığını bilməli, Allaha təvəkkül etməli və Onun rizasına uyğun olan ən gözəl şəkildə davranmalıdır.

Hər şeyi hikmətlə yaradan Allah bütün kainatı insanın xidmətinə vermişdir. Rəbbimiz Günəş sistemindəki atmosferdəki oksigen nisbətinə, ətindən-südündən faydalandığımız heyvanlardan suya və kainatda daha çox varlığı insanın həyatına xidmət edəcək şəkildə yaratmışdır. Bu həqiqət ortada ikən insan həyatının bir məqsədi olmadığını düşünmək böyük bir cəhalətdir. Əlbəttə, insanın bir yaradılış məqsədi var və Allah bu məqsədi belə açıqlayır:

“Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım.” (Zariyat surəsi, 56) Oxumağa davam et