Din Xurafata Deyil, Qurana Əsaslanır

  • Xurafata əsaslanan din anlayışının kökündə nə dayanır?1074270_431277103653651_17549525_o
  • Bu yanlış din anlayışından uzaq olmaq üçün nə etmək lazımdır?
  • Quran ayələrini şərh edərkən edilən ən böyük səhvlər nələrdir?                                     

İnsan Qurana pis niyyətlə və birtərəfli yanaşdıqda onu anlaya bilməz. Bu, Allah’ın qanunudur. Bir insan nə qədər zəkalı və mədəni olsa da, qeyri-səmimi və pis niyyətlə Quranı dəyərləndirdikdə onu lazımınca anlaya bilməz, doğru şərh edə bilməz və ziddiyyətə düşər. Ona görə, Qurana ön mühakimə ilə yanaşan insanın bu pis niyyətli münasibəti onunla Quran arasında – ayələrdə bildirildiyi kimi – görünməz pərdə çəkər. Bu da Quranı anlayıb qavramasına mane olar. Oxumağa davam et