Böyük partlayış nəzəriyyəsinin qələbəsi

The Helix Nebula is 700 light-years away from Earth, but screened before audience's eyes in reconstructed 3D in Hidden Universe, released in IMAX® theatres and giant-screen cinemas around the globe and produced by the Australian production company December Media in association with Film Victoria, Swinburne University of Technology, MacGillivray Freeman Films and ESO. The original image was taken by ESO's VISTA Telescope.

1948-ci ildə Corc Qamov, (George Gamow) Corc Lemetrin (Georges Lemaître) hesablama işlərini genişləndirdi və böyük partlayışa bağlı olaraq yeni bir tezis irəli sürdü. Bu tezisə görə, kainat böyük partlayış nəticəsində meydana gəlibdirsə, kainatda bu partlayışdan gəlib çıxan müəyyən miqdarda radiasiya qalığı olmalıydı. Həmçinin bu radiasiya qalığı kainatın hər yerində bərabər miqdarda olmalıydı.

Oxumağa davam et

Alovu İzolə Edən Möcüzə: AEOROGEL

Kosmik texnologiyada istifadə edilən aerogel silika əsaslı bərk məmulatdır. Milyonlarla kiçik dəlikdən ibarət səthi süngəri xatırladır. 99.8%-i havadan ibarətdir. İşığı keçirən incə quruluşu ona “donmuş duman” adı verilməsinə səbəb olmuşdur.

Ən təkmilləşmiş şüşəlif izolyasiya materialından 39 dəfə çox izolyasiya qabiliyyətinə malikdir.

Aerogellər başqa bir silika (qum) əsaslı maddə olan şüşə ilə müqayisə edildikdə 1000 dəfə çox sıxlığa və dəlikli quruluşa malikdir. Ölçüsü millimetrin milyardda biri qədər olan dəliklər tor kimi materialın içini əhatə edir və dəliklərin ətrafı da başqa məmulat ilə örtülüdür.

Kosmosda dolaşan toz zərrəciklərini tutmaq məqsədilə göndəriləcək Speysdast (kosmik toz) gəmisinə aerogeldən ibarət panel əlavə edildi. Kosmosda böyük sürətlə hərəkət edən toz zərrəcikləri bu panel sayəsində heç bir zədə almadan Yerə gətiriləcək. Oxumağa davam et

Kainat Necə Yaranıb?

XX əsrin əvvəllərinədək materialistlərin hakim olduğu elm dünyasında geniş yayılmış görüş belə idi: kainatın sonsuz ölçülərə sahibdir, sonsuz əvvəldən bəri mövcuddur və sonsuz gələcəyə qədər də mövcud olacaqdır. “Sabit kainat modeli” adlandırılan bu inanca görə kainatın başlanğıcı və sonu yoxdur, kainat hüdudsuz maddələrin bütövüdür. Materialist fəlsəfənin əsasını təşkil edən bu görüş kainatın yaradıldığını da inkar edirdi.

Materializmə inanmış və ya bu fəlsəfənin təsirinə düşmüş çox sayda alim də sözügedən “sonsuz kainat” modelini elmi fəaliyyətlərində əsas olaraq götürürdülər. Astronomiya və fizika sahələrindəki bütün çalışmalar maddənin sonsuzluqdan bəri mövcud olduğu fərziyyəsinə əsaslanırdı. Qısaca desək, bir çox alim uzun illər boyu boş yerə səy göstərmişdi. Çünki elm çox keçmədən bu əfsanələri məhv edəcəkdi.

Sonsuz kainat modelinin səhv olduğunu görən Oxumağa davam et