Təslimiyyətçi ruh halı ilə terrorizmlə mübarizə aparıla bilməz

100_101_PKK_ApoTürkiyədəki siyasətçilərin bəzilərinin xəbəri olmasa da, Nepal terrorizmlə mübarizədə Türkiyəyə nümunədir. Nepalın Türkiyəyə bənzər bir hekayəsi var.

Nepalın terror təcrübəsi Sovet İttifaqında  kommunizmin süqutundan sonra dağa çıxan bir neçə terroristlə başladı. Terroristlər kəndlərə gedərək bir tərəfdən hücumlar təşkil edir, digər tərəfdən kommunist təbliğatlar aparırdılar. Təşkilata dəstək verməyənlər isə silah gücü ilə zərərsizləşdirilirdi. Fəaliyyətini genişləndirən şəbəkə kəndlərdə dəstək toplamağa və sürətlə kommunist yerli təşkilatlar yaratmağa başladı. Bu təşkilatlar şəbəkənin leqal zəmində fəaliyyət göstərən qolu olan Maoçu Kommunist Partiyasını dəstəklədi. Ölkədə 1996-cı ildə hökumətlə Nepal Maoçu Kommunist Partiyası hərbçiləri arasındakı vətəndaş müharibəsi 2006-cı ilə qədər davam etdi. Oxumağa davam et