Yarım Kiloqram Bal Əldə Etmək Üçün 120.000 km Yol Qət Edən Arılar

Bir kiloqram bal əldə etmək üçün 40.000 arı 6 milyon çiçəyi ziyarət etməlidir.

10 mikro vattan daha az enerji sərf edən bal arısının beyni müasir dövrün ən məhsuldar kompyuterindən 100 milyon dəfə üstündür.

Ana arının bir gündə yumurtladığı yumurtaların ağırlığı öz ağırlığından 20 dəfə çoxdur.

Bal arıları bir pətəyi doldurmaq  üçün 100 milyon çiçəyin nektarını yığa bilir və 100 min kilometr uça bilir. Oxumağa davam et