Qar Kristallarındakı Dizayn

Qar dənələrini araşdıran bir insan bu dənələrin çox müxtəlif formalara sahib olduqlarını görəcək. Bir kub metr qarda təxminən 350 milyon ədəd qar dənəciyi var. Bunların hamısı altıbucaqlı və kristalvari quruluşdadır, ancaq hər biri fərqli formalara malikdir. Bu formaların, fərqli şəkillərin necə yarandığı, simmetriyanın necə qurulduğu sualları alimlər tərəfindən illərdir araşdırılır. Əldə edilən hər məlumat isə qar dənələrindəki möhtəşəm sənəti ortaya çıxarır. Qar dənələrinin altıbucaqlı quruluşundakı müxtəliflik və qüsursuzluq Allahın Bədi (bənzərsiz yaradan) isminin təcəllisidir. Allah hər şeyi ən gözəl şəkildə yaradandır. Qar dənələrinin yaranmasını araşdırdıqda Allahın sonsuz sənətinin şahidi oluruq. Oxumağa davam et