Qocalıq

images

Zamanın məhvedici təsiri hər şeydə görünür. Ən son markalı avtomobil bir neçə il ərzində zədələnir və mütləq köhnəlir. Çox xoşagələn bir ev 5-10 il ərzində (təmir edilmədikdə) boyaları tökülür, köhnə evə çevrilir. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, insan öz orqanizmində də bu cür dəyişikliklərə şahid olur, keçən illər ərzində insan üçün dəyərli olan bədəni bərpa edilməz şəkildə dəyişikliyə məruz qalır. Bu, Quranda belə xəbər verilmişdir:

 Sizi zəif bir şeydən yaradan, zəiflikdən sonra sizə qüvvət verən, qüvvətli olduqdan sonra zəiflik və qocalıq verən Allah’dır. O, istədiyini yaradır. O, Biləndir, Qadirdir. (Rum surəsi, 54) Oxumağa davam et