Romantizm Xəstəliyi

Allah müttəqilərə uğurlarına görə nicat verəcək. Onlara pislik toxunmayacaq və onlar kədərlənməyəcəklər. (Zumər Surəsi, 61)

Dindən uzaq əxlaq yaşayan insanlarda ən köklü dəyişikliklər yaradan xüsusiyyətlərdən biri olan romantiklik – əslində zənn edildiyi kimi adamın doğuşdan sahib olduğu ya da tərk edə bilməyəcəyi bir  xüsusiyyət  deyil.

Bu ruh halı insanın şüurlu ya da şüursuz təlqinlə əldə etdiyi xüsusiyyətdir. Bu səbəbdən hislərə qapılmanın, ağlamağın, kədərlənmənin, hirslənmənin iradələri xaricində olduğunu, buna etiraz edə bilmədiklərini iddia edənlər də səmimi olaraq düşündüklərində bunun bu şəkildə olmadığını görəcəklər.

Məsələn ağlayan, kədərli bir insana Oxumağa davam et