Xristianlar: “İsa Məsih Allahın təcəllisidir”, – desinlər

Dövrümüzdə bəzi xristianların inandığı üçləmə və üçlü birlik inancı çox ciddi yanılma, Allaha və hz.jesus_wonderuful_hd_wallpaper İsaya (ə.s) böyük iftira olmaqla yanaşı, eyni zamanda, ciddi təhlükədir.

Bəzi xristian qardaşlarımız, əslində, tək Allaha iman gətirdiklərini, hz. İsanı (ə.s) Allahdan ayrı varlıq kimi qəbul etmədiklərini (Allahı tənzih edirik) deyərək bir varlığın bədən, ruh və şüur kimi üç müxtəlif şəkildə təcəlli etdiyini iddia edirlər. Lakin bu açıqlamanın özündə ciddi ziddiyyət və yanlışlar var. Oxumağa davam et