Arı beyni daha ağıllı robotların düzəldilməsinə ilham verir

Arıların ətraf mühiti necə qavramasının öyrənilməsi robotların daha müstəqil olmalarına kömək edə bilər.
Bal arısının beyni yaxıBal-Çalısının-Çiçekleri-Sıkıca-Kapalıdırn gələcəkdə robotların daha müstəqil hərəkət etməsinə kömək edəcək.
Arıların duyğu orqanlarının simulyasiyasının hazırlanması üçün iybilmə və görmə duyğuları 1 milyon avro dəyərindəki bir layihə çərçivəsində tədqiq olunur.
Uçan robota tətbiq olunan arı beyninin simulyasiyası onun təhlükəsiz naviqasiya etmək üçün qərar qəbul etməsinə kömək edəcək.
Bu robot xilasetmə əməliyyatlarında və ya fermalarda bitkilərin mexaniki tozlandırılması üçün istifadə oluna bilər. Oxumağa davam et