Yaxın Şərqdə yenə də məzhəb qarşıdurmaları və vətəndaş müharibəsinin ayaq səsləri

Üç səmavi dinin yarandığı məkan və dünyanın qəlbi sayılan Yaxın Şərq ötən yüz ildən etibarən müharibələrin mərkəzinə çevrilmişdir.erebbahari Yaxın tarixdə bölgə istər ikili, istər çoxtərəfli dövlətlərarası bir çox qarşıdurma və vətəndaş müharibəsinə, etnik təmizləmələrə, işğal və sürgünlərə səhnə olmuşdur. Xüsusilə məzhəb fərqlərindən qaynaqlanan qarşıdurmalar bölgəni qana boyamışdır. Bu gün isə Suriya və İraqda baş verən məzhəb qarşıdurmaları bütün bölgəyə yayılmış vəziyyətdədir. Oxumağa davam et